Тийм Билдинг с Барабани „Libera“

LIBERA_web

Корпоративни/Тренировъчни Drum Circles

(тийм билдинг с барабани) 

Фирми и организации често търсят начини за поощряване на колективния дух, сплотяване на хора с разнообразни интереси, квалификации и опит, както и намаляване на стреса сред персонала. Тийм билдингът с барабани е ценно средство за достигане на гореспоменатите цели и е алтернатива на традиционните “talk and chalk” презентации и дейности на открито, наблягащи на физическата активност. 

Ползи от Drum Circles Music Session използван при корпоративно – тренировъчните обучения

• пояснява важността на сътрудничеството между разнообразните индивиди в една фирма за реализирането на една обща цел или продукт.

• развива слушателските и комуникативни качества.

• развива другарските взаимоотношения между служителите на фирмата.

• редуцира последиците от стреса и безпокойството, свързани с работата.

• развива и заздравява уменията за работа в колектив.

IMG_5174

Ползи за корпоративните клиенти:   

• тийм билдинга с барабани спомага за кинетичното зареждане като физическите дейности на открито, но за разлика от тях са достъпни за всички хора.

• понеже тийм билдинга е свързан с музиката, той предлага мисловни предизвикателства, асоциирани с композиране и аранжиране на музикални елементи, което пък от своя страна води до повишаване на индувидуалните способности за логическо мислене, взимане на решения и решаване на проблеми.

• поради това че музиката е не-словесна форма на комуникация, тя позволява хората да споделят идеи и концепции, които прехвърлят границите на езика, културата или традицията. Тийм билдинг с барабани е идеална възможност за мултинационалните корпорации, които искат да съберат членовете на интернационални си общности в едно обединяващо преживяване. DSC03122

• музиката е универсален език, ето защо всеки може да участва – дори и хората с увреден слух. Глухите хора често могат да усещат ритъма на музиката чрез телата си и да оценят ползата от груповото свирене на ударни инструменти по същия начин както и хората без слухови проблеми.

• тийм билдинга с барабани може да бъде провеждан в разнообразни обстановки (закрити, открити); изисква минимална подготовка, ораганизация и пространство за разлика от многото други тийм билдинг мероприятия; също така отлично могат да бъдат интегрирани с видове програми. 

Качествата и ценностите, които осигуряват успешнo музикално събитие са подобни на тези на работния процес. Това включва: сътрудничество, активно слушане, гъвкавост, развиване на индивидуалните качества, уважение към индивуалните различия, взаимопомощ и ефективна комуникация.

Вашият коментар

Filed under Uncategorized